EXAMENELE MEDICALE

EXAMENELE MEDICALE OBLIGATORII LA INTREPRINDERE

În conformitate cu art.13 lit. m) din Legea SSM 186 din 10.07.2008, fiecare angajator este obligat să asigure efectuarea examenului medical al angajaților atît la angajare cît și periodic.

Modul de organizare al examenului medical pentru angajați este specificat în Regulamentul sanitar privind supravegherea sănătății persoanelor expuse factorilor profesionali de risc (HG 1025 din 07.09.2016).

Vă propunem serviciile noastre de efectuare a examenului medical pentru angajații din compania dvs conform procedurii din HG 1025 din 07.09.2016.

Examenul medical pentru angajati constă din următoarele:

  1. Completarea Fișelor de indentificare a factorilor de risc pentru fiecare angajat din întreprindere (Anexa 3 la HG 1025 din 07.09.2016);
  2. Întocmirea Listei nominale a persoanelor care activează în condiții de expunere la factori de risc (Anexa 4 la HG 1025 din 07.09.2016);
  3. Coordonarea documentelor sus menționate cu Centrul de Sănătate Publică;
  4. Depistarea și contractarea instituției medicale care va efectua examenul medical al angajaților;

Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email