29 марта 2020

Documentele obligatorii privind protectia muncii la întreprindere

Conform legislației muncii din Republica Moldova, fiecare angajator (întreprindere, instituție, organizație trebuie să aibă elaborate o serie de documente privind securitatea și sănătatea în muncă.

În tabelul de mai jos găsiți lista documentelor obligatorii privind protecția muncii la întreprindere.

Lista documentelor obligatorii privind protectia muncii la întreprindere:

Document Temei
Ordine de numire a persoanelor responsabile de securitatea şi sănătatea în muncă la întreprindere. Art.11 alin (1) din Legea SSM nr.186 din 10.07.2008.
Certificat de atestare la nivelul 1 de calificare în domeniul SSM (8 ore) pentru persoanele care vor efectua instruirea la locul de muncă şi periodică la unitate (conducatorul unităţii şi conducătorii locurilor de muncă). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
Certificat de atestare la nivelul 2 de calificare în domeniul SSM (40 ore) pentru persoana care va efectua instruirea introductiv generală la unitate (specialist SSM). Pct.75 din HG 95 din 05.02.2009
Certificat privind instruirea la primul ajutor pentru persoanele responsabile de acordarea primului ajutor, evacuarea lucrătorilor și stingerea incendiilor. Art.12, alin.(2) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Instrucţiuni de securitate şi sănătate în muncă pentru toate funcţiile şi lucrările desfăşurate în unitate. Art.13 lit.h) din Legea SSM 186 din 10.07.2008.
Evaluarea factorilor de risc profesional la locurile de muncă cu întocmirea fișelor de evaluare a riscurilor. Art.13 lit.a) din Legea SSM 186 din 10.07.2008;
Pct.42 din HG 95 din 05.02.2009
Planul anual de protecţie şi prevenire Art.13 lit.f) din Legea SSM 186 din 10.07.2008
Fişele personale de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi angajaţii. Pct. 53 din HG 95 din 05.02.2009
Registru de înregistrare a instrucțiunilor Pct.59 din HG 95 din 05.02.2009
Document cu privire la stabilirea atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a conducătorilor unităţii, lucratorilor desemnaţi (specialist securitatea şi sănătatea muncii) sau serviciu extern de securitate şi sănătate în muncă, conducătorilor locurilor de muncă, specialiştilor şi lucrătorilor. Art.13, lit.g) din legea SSM 186 din 10.07.2008

Întocmim documentele obligatorii enumerate mai sus, în cadrul serviciilor de securitate și sănătate în muncă.

Prețul este stabilit de la 2500 lei.

Elaborarea documentelor de securitate si sanatate in munca, dureaza aproximativ 14 zile de la semnarea contractului.


19 марта 2020

SERVICII DE PROTECȚIE A MUNCII

Serviciile de protecție a Muncii oferite de către Activități SSM SRL

Denumirea serviciului Preț serviciu Cont de plată
Pachetul de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere 2500 lei / întreprindere Se emite cont individual la cerere
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 1, obligatorii pentru directori și conducători ai locurilor de muncă, șefi de secții, șefi de departamente, șefi de echipe, diriginți d eșantier, șefi de brigadă, etc. 600 lei / pers. Descarcă
cont
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 2 obligatoriu la întreprinderi 1100 lei / pers. Descarcă
cont
Seminar privind protecția datelor cu caracter personal 600 / pers. lei Descarcă
cont
Seminar privind legislația muncii 600 lei / pers. Descarcă
cont
Curs acordarea primului ajutor medical accidentaților la locul de muncă 600 lei / pers. Descarcă
cont
Audit protecția muncii la întreprindere (auditul documentelor și a respectării de către director a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la întreprindere) 1500 lei / întreprindere Descarcă
cont
Solicitare instruire privind protecția muncii 1000 lei / instruire Descarcă
cont
Registre privind:
- înregistrarea instrucțiunilor SSM;
- evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- evidența instruirilor privind securitatea electrică (I grupă de electrosecuritate);
- evidența accidentelor de muncă;
- evidența ordinelor de securitate și sănătate în muncă;
20 lei / buc Descarcă
cont
Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 5 lei / buc. Descarcă
cont
Elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii pentru funcții, lucrări, activități, echipamente, etc. 50 lei / buc. Descarcă
cont
Examenul medical pentru angajați Se stabilește individual -
Evaluarea riscurilor la întreprindere Se stabilește individual -


Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email