19 марта 2020

SERVICII DE PROTECȚIE A MUNCII

Serviciile de protecție a Muncii oferite de către Activități SSM SRL

Denumirea serviciului Preț serviciu Cont de plată
Pachetul de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere 2500 lei / întreprindere Se emite cont individual la cerere
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 1, obligatorii pentru directori și conducători ai locurilor de muncă, șefi de secții, șefi de departamente, șefi de echipe, diriginți d eșantier, șefi de brigadă, etc. 600 lei / pers. Descarcă
cont
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 2 obligatoriu la întreprinderi 1100 lei / pers. Descarcă
cont
Seminar privind protecția datelor cu caracter personal 600 / pers. lei Descarcă
cont
Seminar privind legislația muncii 600 lei / pers. Descarcă
cont
Curs acordarea primului ajutor medical accidentaților la locul de muncă 600 lei / pers. Descarcă
cont
Audit protecția muncii la întreprindere (auditul documentelor și a respectării de către director a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la întreprindere) 1500 lei / întreprindere Descarcă
cont
Solicitare instruire privind protecția muncii 1000 lei / instruire Descarcă
cont
Registre privind:
- înregistrarea instrucțiunilor SSM;
- evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- evidența instruirilor privind securitatea electrică (I grupă de electrosecuritate);
- evidența accidentelor de muncă;
- evidența ordinelor de securitate și sănătate în muncă;
20 lei / buc Descarcă
cont
Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 5 lei / buc. Descarcă
cont
Elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii pentru funcții, lucrări, activități, echipamente, etc. 50 lei / buc. Descarcă
cont
Examenul medical pentru angajați Se stabilește individual -
Evaluarea riscurilor la întreprindere Se stabilește individual -


Abonați-vă la anunțurile privind cursurile de securitate a muncii.
Introduceți adresa de email