EVALUAREA RISCURILOR

EVALUAREA RISCURILOR PROFESIONALE
LA ÎNTREPRINDERE

În conformitate cu prevederile Legii nr. 186 din 10.07.2008 și HG 95 din 05.02.2009, directorul fiecărei unități trebuie să fie în posesia unei evaluări a riscurilor profesionale și să întocmească, în cazul cînd natura şi gradul de risc profesional o necesită, un plan anual de protecţie şi prevenire care să includă măsuri tehnice, sanitare, organizatorice şi de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor profesionale, care să fie aplicat corespunzător condiţiilor de lucru specifice unităţii.

Efectuam evaluarea riscurilor profesionale la întreprinderea dvs., cu elaborarea ulterioară a Planului de protecţie şi prevenire.

Setul de documente elaborate va conține următoarele:

  1. Ordinul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
  2. Plan de situatie cu privire la amplasarea locurilor de muncă, posturilor de lucru și echipamentelor de lucru;
  3. Scala de cotare a gravităţii şi probabilităţii consecinţelor acţiunii factorilor de risc;
  4. Fișele de evaluare a riscurilor profesionale pentru toate funcțiile și locurile de muncă;
  5. Raportul cu privire la evaluarea riscurilor profesionale;
  6. Ordinul cu privire la aprobarea planului de protecție și prevenire;
  7. Planul de protecţie şi prevenire;

Prețul se va stabili în dependență de numărul și tipul funcțiilor și locurilor de muncă, și va varia între 2000 și 4000 lei.


Abonați-vă la anunțurile privind protecția muncii.
Introduceți adresa de email