SERVICII DE PROTECȚIE A MUNCII

Serviciile de protecție a Muncii oferite de către Activități SSM SRL

Denumirea serviciului Preț serviciu
Pachetul de documente obligatorii privind protecția muncii la întreprindere 2500 lei / întreprindere
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 1, obligatorii pentru directori și conducători ai locurilor de muncă, șefi de secții, șefi de departamente, șefi de echipe, diriginți d eșantier, șefi de brigadă, etc. 600 lei / pers.
Cursuri de protecție a muncii de nivelul 2 obligatoriu la întreprinderi 1100 lei / pers.
Seminar privind protecția datelor cu caracter personal 600 / pers. lei
Seminar privind legislația muncii 600 lei / pers.
Curs acordarea primului ajutor medical accidentaților la locul de muncă 600 lei / pers.
Audit protecția muncii la întreprindere (auditul documentelor și a respectării de către director a cerințelor de securitate și sănătate în muncă la întreprindere) 1500 lei / întreprindere
Solicitare instruire privind protecția muncii 1500 lei / instruire
Registre privind:
- înregistrarea instrucțiunilor SSM;
- evidența instruirilor privind apărarea împotriva incendiilor;
- evidența instruirilor privind securitatea electrică (I grupă de electrosecuritate);
- evidența accidentelor de muncă;
- evidența ordinelor de securitate și sănătate în muncă;
20 lei / buc
Fișe personale de instruire în domeniul securității și sănătății în muncă 5 lei / buc.
Elaborarea instrucțiunilor de protecție a muncii pentru funcții, lucrări, activități, echipamente, etc. 100 lei / buc.
Examenul medical pentru angajați Se stabilește individual
Evaluarea riscurilor la întreprindere Se stabilește individual